RTK COnTROL VALVE

Pressure regulators

Mô tả: DR7621/ DR7641 Excess pressure valve opens when the uptream press. rises
Giá bán: Call
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Month
Xuất xứ: RTK
Ngày đăng: 30-07-2016

Chi tiết sản phẩm

Pressure regulators

Series Specification Download
DR7521/ DR7541 Pressure reducing valve closes when the downstream press. rises

7501-7010

DR 7537 Pressure reducing valves internal control connection

7537-7010

DR7621/ DR7641 Excess pressure valve opens when the uptream press. rises

7601-7010

DR7637 Excess pressure valves internal control connetction

7637-7010

     

Installation- and maintenance - manuals


Series Specification Download
DR7511/ DR7513/ DR7521/ DR7541 Pressure reducing valve closes when the downstream press. rises

7511-8010

DR7611/ DR7613/ DR7621/ DR7641 Excess pressure valve opens when the uptream press. rises

7611-8010

DR7527/ DR7537 pressure reducing valves

7527-8010

DR7627/ DR7637 excess pressure valves

7627-8010